Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

© 2019 Dali Sailing Company Alle rechten voorbehouden.

Dali Sailing Comany is geen boekingsagentschap of touroperator en onze dienstverlening aan de gebruikers van deze site is kosteloos. Onze reisagenten zijn verantwoordelijk voor alle boekingen en hun voorwaarden buiten de inhoud van de trip of cruise zelf.

Dali Sailing is niet aansprakelijk voor de inhoud op externe websites.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie berusten uitsluitend bij Dali Sailing Company BV. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dali Sailing Company BV en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Dali Sailing Company BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. 

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

NIETS IS PERMANENT, ZELFS PROBLEMEN NIET

Dali Sailing
Scroll naar boven
Scroll naar top